Jak si počínat během plánované odstávky elektřiny

Jestliže je ohlášena plánovaná odstávka elektřiny, bývá to zpravidla z důvodu údržby elektrické rozvodné sítě a záleží vždy na jejím rozsahu. Většinou to však nebývá déle, než několik hodin. Distributor oznamuje termín v předstihu a udává časové rozpětí raději větší, to kdyby se vyskytl během montáže neočekávaný problém.
slunce a elektrická vedení.jpg
V takových případech není třeba provádět nějaké nestandardní změny v zásobování potravinami a pitnou vodou. Problematická by mohla být situace v zimě, kdy elektřinou lidé topí, plánované odstávky se však v zimním období zpravidla neprovádí právě z tohoto důvodu.
Doporučuje se otevírat chladničku a mrazák pouze v nejnutnějším případě, ponechat je uzavřené, aby se potraviny udržely uvnitř co nejdéle v chladu. Před plánovanou akcí se také přesvědčte, zda máte nabitý mobilní telefon, případně notebook .
červánky a elektrická vedení.jpg

Neplánované výpadky

Při neohlášeném výpadku postupujte podle následujícího schématu:
Nejprve ověřte, zda k výpadku došlo pouze ve vašem bytě nebo domě, anebo zda nejde o událost většího rozsahu. V bytových domech se někdy stává, že vyhoří starý jistič na chodbě v centrálním rozvaděči vašeho bytu, někdy může problém postihnout celý bytový dům. Měli byste zkrátka mít jistotu, zda se nejedná pouze o lokální závadu, která se samotnou rozvodnou sítí nesouvisí.
Pokud se jedná o závadu, která postihla část města nebo obce, především zachovejte klid a obraťte se na infolinku hlášení poruch. Linka může být v okamžiku výpadku a krátce po něm přetížená, vyplatí se vyčkat asi půl hodiny a volat později. Mezitím se distributor obvykle již o poruše dozví, podniká příslušné kroky a po zavolání vám operátor na lince sdělí více informací, než kdybyste volali deset minut po přerušení dodávky.
Nezapomeňte na odpojení všech spotřebičů, které akumulují teplo, anebo pracují s topnou spirálou nebo indukční cívkou, tzn. notebooky ze sítě, stolní počítače, varné konvice, elektrické sporáky a varné desky, trouby, domácí pekárny apod. Eliminujete tímto krokem hrozbu možného zkratu po opětovném uvedení do provozu.