Technika kolem


Technika a další technické vymoženosti jsou opravdu hodnÄ› důležité. A nejsou důležité jenom pro nÄ›jaké vÄ›dce a tak podobnÄ›, ale také pro nás obyÄejné lidi. A jen se nebojte toho slova obyÄejné lidi, protože každý ÄlovÄ›k potÅ™ebuje ke svému životu to, co mu vyhovuje a nebo co také potÅ™ebuje. Abych se pÅ™iznala, tak já osobnÄ› bych se bez technických vymožeností vůbec neobeÅ¡la. Vy si možná říkáte, že vám je to jedno, protože i mnoho lidí říká, že by se bez techniky obeÅ¡lo a že technika jenom prý bere volný Äas. Jenomže když si to tak uvÄ›domíte a popÅ™emýšlíte nad tím, tak vlastnÄ› vy nemáte vůbec pravdu. Opravdu by mÄ› zajímalo, proÄ zrovna technika by nás niÄila a nebo nÄ›co podobného.

Technika a svět.

Protože opravdu mnoho lidí si myslí, že je technika, nám také Å¡kodí. Sice ano, když je tÅ™eba například nÄ›kdo závislý na technice a nebo hraje opravdu dennÄ› moc Äasto poÄítaÄové hry a tak podobnÄ›, tak to potom není samozÅ™ejmÄ› vůbec dobré. Techniku musíme brát hlavnÄ› pozitivnÄ›. A co tÅ™eba dýchací nástroje v nemocnicích a nebo na jednotce intenzivní péÄe a podobnÄ›? VždyÅ¥ je to také technika a taková dokonalá technika, která lidem taky dokáže zachránit život.

Znalosti a technika.

Nebo tÅ™eba stetoskop a nebo různé vÄ›ci v nemocnici, díky nimž ÄlovÄ›k může zjistit svůj zdravotní stav. Je toho opravdu hodnÄ›, takže ÄlovÄ›k by to nemÄ›l zase na sto procent zatracovat. ZmínÄ›nou techniku a vÅ¡echno technického, co je okolo nás. Já bych se bez toho neobeÅ¡la. A nyní mám tÅ™eba na mysli mobilní telefon anebo tablet, který používám opravdu každý den. Také se pÅ™iznám, že s mobilním telefonem usínám a vstávám. A to už jenom kvůli tomu, že si tam zahraji různé hry a také hlavnÄ› si tam dávám budík. Takže já vlastnÄ› mám takovou povinnost, abych s mobilním telefonem usínala a také vstávala. Takže v tom nevidím vůbec žádný problém, spíše naopak.