Čím si muži získají srdce své vyvolené

Člověk je komplikovaná nádoba plná emocí a mít je pod kontrolou, včetně svých vlastních myšlenek, není zrovna snadné. Předně bychom neměli nikoho soudit ani odsuzovat, neboť se každý z nás chová vždy tak, jak nejlépe umí.
Každý z nás je osobnost a neustále se měníme a vyvíjíme. Někdo pomaleji, jiný rychleji. Někdo musí přijít na své chyby za dlouhý čas, kdy na to potřebuje desítky let, jiný je zvládne zpracovat a poučit se z nich třeba za pár měsíců. V každém případě se vzájemný vztah dvou lidí musí zakládat na vzájemné důvěře, a to i s mnoha chybami, které častěji vidíme na tom druhém, jen se nám nechce podívat se do svého vlastního niterného zrcadla.
silueta milenců.jpg

Pýcha versus skromnost

Ve filmu Akce Bororo byste při troše snahy mohli zaznamenat jednu zajímavou větu, která označuje některé muže, potažmo současné lidstvo, za civilizaci, která je nesmírně pyšná, a zároveň je tak málo vědomá. Zdravé sebevědomí je totiž svým způsobem „vědomí“. A lidé vědomí jsou zpravidla nesmírně skromní, protože si dobře uvědomují, že je před nimi ještě tolik informací, s nimiž nepřišli do styku. Takový člověk vám může připadat dokonce i tajemný a rozhodně ostře kontrastuje se svým protikladem – pyšným, panovačným a vychloubačným hlupákem. Pyšní lidé odsuzují, mluví zpravidla víceméně o sobě a o svých úspěších, na ostatní kolem sebe se dívají zpatra, bývají namyšlení, a trpí pocitem nadřazenosti. Nesnesou upřímný názor, mají majetnické sklony, bývají žárliví a snaží se s okolím manipulovat ve svůj prospěch. Má-li žena otevřené srdce, snadno pyšného muže rozpozná, a to většinou hned na první schůzce.
líbání na čelo.jpg

Zodpovědnost

Je spousta dalších atributů, které ženy na svém protějšku ocení, např. pracovitost, pečlivost, některé dovednosti, jako je kupříkladu vaření, emocionální otevřenost, odvaha, ale jedním z nejpodstatnějších je zodpovědnost. K sobě samému, ke svému okolí, ke své partnerce, ke svým dětem a rodičům, ke kolegům na pracovišti, ale i k stravovacím zvyklostem, k dostatku pohybu i odpočinku, k spánku a regeneraci. Jakmile citlivá partnerka pozná, že před ní stojí zodpovědný chlap, nebude mít rozhodně zájem se jej vzdát. A to nemusí být oblečený podle poslední módy, nemusí mít tvář Toma Cruise ani Marlona Branda, a dokonce nemusí mít ani tučné konto.